Proč tady Akcelerátor VŠEM je?

Aby přispěl k udržitelné budoucnosti. Takové, ve které chceme žít. Projekty mohou pocházet ze všech koutů republiky. Stačí když usilují o řešení problémů, které v Česku máme. My usilujeme o to, aby řešení či projekt uspěl doma i v zahraničí.

Akcelerátor má kapacitu 15 týmů, které usídlí StartUp VŠEM ve svých prostorách.

O co jde?

Učíš se od těch nejlepších

Akcelerátor VŠEM je hlavně o učení se. Profíci v oboru, světoběžníci a podnikatelé s tebou sdílejí svoji odbornost, své úspěchy, ale i kiksy a pády, které tě posouvají vpřed. Vytváříš si ekosystém lidí, kteří tě zpochybňují, podporují a tříbí tvé nápady.

Získáváš nové kompetence

S týmem pracuješ na nápadu. Učíš se designovat inovace, poznávat zákazníky, testovat prototyp produktu, na který budeš hrdý a ze kterého budou mít užitek lidé i naše planeta. Během 3 až 9 měsíců v Akcelerátoru VŠEM získáš kompetence k inovování, testování, vedení projektu, podnikání a intrapodnikání.

Máš prostor pro poctivou práci

Vytváříš hodnoty

Abys měl čas a místo na hlubokou práci, na setkávání s týmem a mentory, usídlíme Tě na 3 až 9 měsíců v prostorách StartUpu VŠEM. Budeš mít k dispozici flexibilní nebo fixní stůl, zasedačku, kavárnu i relax zónu.

3 měsíce v inkubátoru a 3 měsíce v akcelerátoru – po tu dobu budeš
pracovat na rozběhu vlastního projektu v zády se získanými znalostmi,
zkušenostmi a komunitou lidí, kteří ti pomohou přijít na ta nejlepší řešení. Společenskou změnu vytváříme od prvního dne. Pro lepší život. Pro lepší svět.

Naši partneři

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Akcelerátor VŠEM bude v letech 2017 – 2019 spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost jako projekt Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006487, prioritní osa OPZ: 3.

Národní síť Global Compact Česká republika

UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. Národní síť Global Compact Česká republika od roku 2015 šíří základní principy této mezinárodní iniciativy také v českém prostředí.

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří s více než 200 členy největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří s více než 200 členy největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)

Inovační centrum Ústeckého kraje přispívá k pozitivní proměně regionu a vyšší konkurenceschopnosti podporou inovací a podnikavosti, včetně sociálních inovací. ICUK funguje od podzimu roku 2015. ICUK společně založily: Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.

Chcete rozšířit řady našich partnerů?
Stačí napsat na startup@vsem.cz

U zrodu Akcelerátoru VŠEM stáli i všichni zapojení vyzyvatelé, děkujeme.