Petra Končelíková

Petra Končelíková je podnikatelka, manažerka a mentorka s 16 lety zkušeností v oblasti zakládání a vedení společností v různých odvětvích podnikání.

Vede kreativní týmy, působí jako krizová manažerka a její hlavní devízou je schopnost propojovat napříč sektory. Jako mentorka podporuje zejména B2C projekty. Petra je současně ředitelkou WFund Academy, která vzdělává ženy
s ambicí podnikat. 

Témata mentoringu:
- business development
- go-to-market a obchodní strategie
- networking

Břetislav Stromko

Břetislav Stromko se pohybuje ve světě marketingu a reklamy již 10 let. Vedl analytické oddělení agentury Ogilvy, podílel se na marketingových kampaních a nejúspěšnějších věrnostních programech O2, řídil marketing operations v Socialbakers a nyní působí v Dáme jídlo. Zároveň již osmým rokem přednáší na VŠEM a třetím rokem buduje vlastní značku designového  sportovního oblečení SYN v pohybu.

Zaměřuje se především na CRM, data-driven marketing, marketingové procesy, vyhodnocování a měření marketingových kampaní. 

Témata mentoringu:
- marketing
- validace produktu
- značka 


Jan Veselý

Vedoucí IBM Smarter University a koordinátor Aliance pro mladé. Je autorem Laboratoře Nadace Vodafone a zakladatel projektů EduFórum a Inovatori.cz.

Honza pomáhá lidem rozjíždět projekty pomocí Lean Startup principů, zejména se snaží tento způsob myšlení dostat do neziskového sektoru a přetvářet neziskového projekty na společensky prospěšné podnikání. Důležitým tématem jsou pro něj nové technologie a jejich využití pro lidi, kteří v životě neměli tolik štěstí.

Témata mentoringu:
- Lean Startup
- experimentování
- společensky prospěšné podnikání

Markéta Šetinová

Markéta Šetinová je socioložka s praxí ze soukromého i neziskového sektoru.
V rámci Asociace společenské odpovědnosti vede projekt UN Global Compact v České republice, který se zaměřuje na udržitelnost v byznysu. 

Témata mentoringu:
- udržitelné podnikání
- motivace
- fungování týmu


Ondřej Staněk

Ondřej Staněk je konzultant sebeprezentace, komunikace a průkopník mikrovýrazů v České republice. Pomáhá firmám, které chtějí a potřebují svou prezentací prosadit sami sebe nebo svou myšlenku. Pracuje s řečníky, kteří vystupují na mezinárodních i tuzemských konferencích. 

Témata mentoringu:
- prezentace a komunikace firmy
- elevator pitch
- definice a práce s cílovou skupinou a její analýza
- tvorba person

Martin Kešner

Martina Kešnera můžete znát jako zakladatele Vodafone Nápad roku, nejstarší soutěže pro startupy v Česku a na Slovensku. Martin současně pracuje jako investiční manažer v J&T Ventures. Využijte jeho znalosti a zkušenosti z investorského prostředí.

Témata mentoringu:
- investor pitch
- finanční plánování
- využití technologií ve startupech


Ing. Alena Bukvová 

Má dvacetileté manažerské zkušenosti u zahraničních retailových společností ve vedení marketingových a nákupních týmů a ve strategickém nákupu, a to jak na straně B2B tak i zejména B2C. Kariéru začala u společnosti Procter & Gamble na pozici Regional Sales Manager. Poté působila 6 let na různých pozicích v nákupním oddělení společnosti Kaufland Česká republika a 5 let v Kaufland Slovensko jako ředitelka nákupu, prokurista. Následně zastávala 4 roky ve společnosti Penny Market ČR pozici ředitele nákupu a marketingu. Od roku 2013 působí jako obchodní ředitelka ve společnosti Rossmann CZ. Od roku 2017 působí také jako externí konzultant u společnosti Magistra v oblasti farmacie.

Témata mentoringu:
- strategické plánování
- situační analýza a predikce vývoje
- marketingové cíle a strategie
- produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie

Ing. Luděk Pfeifer, CSC.

Luděk Pfeifer je spolumajitel poradenské společnosti M.C.TRITON. Má za sebou 27 let praxe jako lektor a kouč a 26 let manažerské praxe.

Od roku 2016 je členem Rady expertů při České manažerské asociaci a současně působí jako lektor v rámci programu Akademie pro inovativní leadery – rozvoj témat: Jak nadchnout pro své nápady, Jak vystoupit z davu a stát se uznávaným odborníkem.

Témata mentoringu:
- strategické myšlení
- firemní kultura - její změna a rozvoj
- autentický leadership
- manažerská autorita
- komunikační a prezentační dovednosti


Mgr. Kamil Papež, MPA

Kamil Papež působí pátým rokem v  M.C.TRITON na pozici konzultanta a experta na téma Smart City a podílel se realizačně na víc jak 40 projektech.

Před příchodem do M.C.TRITON pracoval jako nezávislý politický analytik
a poradce pro několik politických stran a hnutí a rovněž má za sebou zkušenost
v roli poradce ministra pro místní rozvoj nebo místopředsedkyně vlády.

Témata mentoringu:
- Smart City
- strategické řízení a zavádění principů good governance

Daniel Hnyk

Daniel Hnyk vystudoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vystudoval obor Matematická informatika. Hlavním zájmem jeho výzkumu je data science a strojové učení, ve stejné oblasti i podniká.

Je zakladatelem české pobočky racionalistické komunity LessWrong a stál také u zrodu našeho spolku pro efektivní altruismus, kde nyní působí jako mentor a strategický koordinátor.


Jan Kleňha

Jan Kleňha vystudoval Americká studia na Univerzitě Karlově, pracuje pro Copenhagen Consensus Center na rozvoji projektu České Priority a momentálně působí jako předseda spolku.

Zajímá se o efektivitu dárcovství, měření dopadů neziskovek a zvyšování racionality ve společnosti. Kromě administrativních a fundraisingových záležitostí také pomáhá v projektu Pomáhej efektivně.

Veronika Portešová

Veronika Portešová vystudovala Mezinárodní politiku a diplomacii na VŠE, momentálně studuje Právnickou fakultu UK a vzdělává se k profesi mediátora.

Je aktivním členem ve spolku pro efektivní altruismus, kde se věnuje zejména překladům a psaním článků. složila The Pledge To Give u Giving What We Can
a snaží se myšlenky EA šířit dál.


Marika Řežábková

Marika Řežábková je zaměřením psycholog, v EA se věnuje rozšiřování povědomí o racionálním myšlení a intuici, ráda také působí v oblasti koučování a poradenství týkající se efektivní volby/úpravy kariéry.

Své zkušenosti s prací s lidmi čerpá též hodně z korporátního prostředí, kde působí jako specialista rozvoje a vzdělávání a pomáhá s nastavováním rozvojových projektů typu Talent program, Expert program, Mentoring,  podpora On-the-job vzdělávání, podpora kultury zpětné vazby apod.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Lukáš Blažek má praxi z finančního sektoru je od r. 2001. Pracoval v bankovním
i nebankovním sektoru. Odborné zaměření je zejména v oblasti financování podniků, investic a podpory rozvoje podnikání.

Dále pak v realizaci obchodních aktivit, převážně tvorby nových distribučních kanálů a související marketingové podpory ve finančních institucích. V posledních letech se specializuje na poradenství v oblasti Managementu změn a rozvoje business modelů.


Lenka Moravcová

Lenka Moravcová je absolventka VŠEM. Má více jak 10 let zkušeností v oblasti digitálního marketingu a on-line prodeje především ve finanční sféře; zkušenosti se zaváděním on-line prodeje prostřednictvím nestandardního e-shopu v Avonu. V současné době má na starosti on-line prodej a marketing e-shopů pěti zemích v oblasti B2B.

Témata mentoringu:
- on-line prodej a marketing

Jan Slavík

Honza Slavík, managing partner ze společnosti Force Labs s.r.o., se specializuje na oblast business designu. Což je nově vznikající multidisciplinární obor, který zahrnuje různé metody, postupy, obory a techniky.

Témata mentoringu:
- projektové řízení
- marketing
- vývoj produktů
- strategické řízení


Gabriela Hlásková

Gabriela Hlásková specialistkou Corporate social responsibility. Ve společnosti Kooperativa zaměřuje na témata prevence vzniku škod a zejména v oblasti dopravní bezpečnosti.

Lenka Neuvirtová

Lenka Neuvirtová je ředitelkou v oddělení Audit & Assurance, kde vede tým zaměřující se na poradenské služby v oblasti CSR reportingu, interních kontrol a účetnictví. Kromě toho zastřešuje poradenské služby v oblasti Udržitelného rozvoje.


Ing. Cyril Kotulič, Ph.D, MBA

Cyril Kotulič se profesně věnuje organizaci vzdělávání pro dospělé a lektorování. Má také více než 12leté zkušenosti s podnikáním. Lektorem na VŠEM je 3 roky. Zabývá se problematikou inovací. 

Témata mentoringu:
- inovace
- podnikatelský plán
- hledání řešení pomocí kreativních metod
- práce se zákazníky

Ing. Michal Špitálník

Praktické zkušenosti z marketingu, obchodu a vzdělávání získal během 15 let na středních a vyšších manažerských postech technicky zaměřených firem. Přesto nebo právě proto pracuje v posledních letech na volné noze.

Ve svém přístupu prosazuje  „selský“ rozum a jednoduchost. V širokém spektru pokrývá dotyková zařízení (tablety a interaktivní tabule), software, cloudová úložiště, prezentační dovednosti, obchodní a marketingové konzultace. Výsledkem je efektivita, úspora nákladů, rychlost a jednoduchost v praxi.

Témata mentoringu:
- technologie ve vzdělávání a podnikání
- prezentační dovednosti
- marketing
- manažerské dovednosti


Ing. Martin Řehoř, Ph.D, MBA

Martin Řehoř je obchodně technickým ředitelem společnosti Rexim, s.r.o. Má více jak 12 let praxe ve vedení obchodních týmů a poradenství v oblasti řízení podniku, ekonomiky podnikání, obchodní výkonnosti a rozvoje pracovníků. Pro Akcelerátor VŠEM je připraven mentorovat oblasti podnikání, řízení podniku, projekty a procesy v tržním prostředí a péče o lidské zdroje.

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Certifikovaná profesionální osobní i firemní koučka a konzultantka více než 15tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích. www.coaching-space.cz Absolventka vysoké školy ekonomie a managementu.

Témata mentoringu:
- týmová spolupráce, správné fungování týmu, vedení týmu
- komunikační dovednosti a efektivní vyjednávání
- manažerské dovednosti
- talent management
- manažerské dovednosti, leadership
- tvorba vize, strategické plánování


Mirko Křivánek

Mirko Křivánek je dlouholetý kouč a konzultant manažerů v businessu.
Je současně partnerem Top Leadership International, lektoruje na VŠEM a Univerzitě Karlově.

Miroslav Lopour

Miroslav Lopour pracuje jako energetický ekonom v poradenském týmu Deloitte zaměřeném na odvětví energetiky. Zabývá se strategii, financemi a energetickou politikou.


Ing. Lukáš Jakubec

Lukáš Jakubec je Business Unit manager pro segment Veřejná správa ve společnosti  M.C.TRITON. Má více než patnáctiletou zkušenost v oblasti projektového řízení, strategického
a procesního řízení a plánování v podmínkách veřejné správy, resp. územní samosprávy
a v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z EU fondů.

Témata mentoringu:
- projektové řízení v praxi dle mezinárodních standardů IPMA a Prince2
- procesní optimalizace v podmínkách územní samosprávy
- principy strategického řízení a plánování v praxi, včetně řízení rizik, řízení změn a řízení kvality
- evropská politika regionálního rozvoje; problematika EU fondů