Vyber si výzvu, které se chceš postavit

V roce 2015 na Summitu OSN o udržitelném rozvoji přijalo světa 193 členských států Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Ta obsahuje i 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs - Sustainable Development Goals).

Země přichází s dohodou vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a bojovat s klimatickými změnami. Česko je jedním ze států, který se zapojil. SDGs tedy ukazují i Česko, ve kterém chceme žít. Co výzva, to problém, který Česká republika potřebuje řešit, co výzva, to cíl udržitelného rozvoje.

Jak bychom mohli ukončovat bezdomovectví zejména mladých lidí a těch, kteří žijí život s hendikepy?

Přečtěte si rozhovor se zakladatelkou unikátního projektu "Jako doma".

Jak bychom mohli dát práci lidem, u kterých nejsou opatření úřadu práce účinná?

Jak bychom mohli snížit recidivu u propuštěných z výkonu trestu? Jak zaměstnávat lidi se škraloupem v rejstříku trestů?

Přečtěte si rozhovor s Mgr. Evou Šindelářovou, Ředitelství Probační a mediační služba

Jak bychom mohli snížit zadlužení a zastavit tak začarovaný kruh mezigenerační reprodukce chudoby?

Jak bychom mohli získávat více kvalitních dat o skupinách lidí, kteří systémem proplouvají bez stopy?

Jak bychom mohli zlepšit postoje ke skupinám lidí, kteří žijí mimo mainstream? Migranti, bezdomovci, duševně nemocní, drogově závislí a další.

Pomůžeš sobě 
i tisícům dalším?