Program Akcelerátoru VŠEM probíhá ve 2. patře VŠEM


Cíle fáze "StartUp Camp": naučit se pracovat s nápadem, zvalidovat ho a překlopit nápad v projekt s jasným projektovým plánem. Získání maximum informací, co jsou principy udržitelného podnikání a jak se používají v praxi firem. Naučít se odprezentovat svůj pitch. Představení základních startupových nástrojů a jejich užívání.

StartUp Camp


10. - 15. leden 2019

10. leden, 9:00 - 17:00
• Lean Canvas není líný, ale rychle vám odpoví na klíčové otázky
• Proč to dělám – Result Chain (Jan Veselý)

11. leden, 9:00 - 17:00
• Validujeme a experimentujeme (Happy End Agency, s.r.o.)

12. leden, 9:00 - 11.30
• Hosté VŠEM: Markéta Borecká (zakladatelka FOREWEAR), Eva Dudová (zakladatelka Přestupní stanice)

13. leden, 9:00 - 17:00
• Natrénuj si svůj první pitch - (Ondřej Staněk)

14. leden, 13:00 - 16:30
• Udržitelnost (Lucie Tomancová)

15. leden, 9:00 - 15:00
• Ukaž nám svůj pitch (Lukáš Hrdlička - web)
                 15:00 - 17:00
• Porota a vyhodnocení
• Networking


Cíle fáze inkubace: aby jednotlivec/​tým jasně popsal a evidencí podložil problém, který řeší, aby popsal produkt/​službu, zákazníky a další stakeholdery, aby znal distribuční kanály, měl finanční plán, marketingový plán a business plán. 

Inkubační část


únor - duben 2019

11. února, 9:00 - 10:00
• Co nás čeká ve fázi Inkubace (Veronika Pešatová)

                 10:00 - 17:00
• Vedení startupu, od MVP k produktu (Miky Škoda)

16. února, 9:00 - 16:00
• Průzkum trhu: jak sbírat data (Zuzana Chytková, Centrum sociálního marketingu, Michal Koníček - IPSOS)

17. února, 9:00 - 16:00
• Marketingový plán a strategie (Břetislav Stromko)

25. února, 9:00 - 16:00
• Validace II. (Pavel Bartoš)

2.března, 9:00 - 16:00
• Analýza dat: co a jak získat ze sebraných dat - samostatná práce, prezentace výsledků (Zuzana Chytková, Centrum sociálního marketingu, Michal Koníček - IPSOS)

9.března, 9:00 - 16:00
• Finance a business model (Martin Kešner)

11.března, 9:00 - 16:00
• Dotace jako jeden z možných zdrojů financování (Marie Kubáňková) - workshop na přání

19.března, 9:00 - 16:00
• Pitche není nikdy dost! Pitch workshop II. (Ondřej Staněk)

1. dubna, 11:00 - 16:00
• Marketing starupu (Peter Matisko)

10. dubna, 15:00 - 16:00
• Online marketing v rámci Akcelerátoru VŠEM (Lucie Šplíchalová)

                   16:00 - 18:00
• Mentoring Day, Networking

11. dubna, 10:00 - 17:00
                   
• Google Analytics a  Výkonnostní marketing (Zbyněk Hyrák)     

29. dubna, 16:00 - 18:00
• Demo Day


Cíle fáze akcelerace: urychlení rozvoje business plánu prostřednictvím aktivizačních modulů zaměřených na obchodní dovednosti a znalosti, které posunou plány blíž realizaci. Rozvoj schopností vedení, řízení, plánování a schopnosti definovat potřeby s ohledem na rozvoj týmu.

Akcelerační část

květen - červenec 2019

2. května, 9:00 - 16:00
• Tvorba webu (Petr Dalík)

24. května, 9:00 - 12:00
• Jak vyhledat a oslovit svého potencionálního partnera, investora? (Martina Vítězová)

25. května, 9:00 - 16:00
• Zákonitosti lidského rozhodování a způsoby využití v praxi (Břetislav Stromko)

29. května, 16:00 - 17:00....a dále
• RECAP- Jak daleko jsme s produktem a jak mám připravený pitch + GRILOVAČKA!

5. června, 14:00 - 18:00
• Prezentační dovednosti -příprava na DEMO DAY  (Ondřej Staněk)

6. června, 9:00 - 14:00
• Už vím, kdo je můj potencionální partner, investor! Jak s ním komunikovat? Co má obsahovat má prezentace, abych zaujal? (Martina Vítězová)

17. června, 9:00 - 17:00
• Brand, vizuální identita, claim a testování (Remembership, Petr Rubáček)

10. července, 13:00 - 16:00
• Mentoring Day, networking a párty

24. července, 9:00 - 16:00
• Management k dosažení obchodních cílů + individuální koučing (Iveta Hlaváčová)

26. července, 9:00 - 16:00
• Prezentační design (Ondřej Staněk)

11. září, 17:00 - 20:00
• DEMO DAY - Ukaž produkt a tým


Cíle fáze podnikání: škálování ekonomické hodnoty i sociálních dopadů podnikatelských záměrů, zamyšlení se nad tím, jak rozšířit produkt do celého odvětví, na další zákaznické skupiny, do nových geografických podmínek a hledání cest, jak zvýšit sociální dopad produktu a tento dopad měřit a ideálně i monetizovat, protože to jsou hodnoty, které budou zajímat nejen investory a strategické partnery.

Podnikání


srpen - říjen 2019

Program fáze podnikání odhalíme až po zveřejnění plánu akcelerace