Zero waste kavárna

Elevator pitch

Projekt kavárna „zero waste“ řeší v Akcelerátoru dva udržitelné rozvoje. Jako první je zdraví a kvalitní život a jako druhý odpovědná výroba a spotřeba.
Ekologie a očista planety je v současnosti žhavým tématem a cíl mého projektu je nejen otevřít pojízdnou kavárnu a následně kamennou prodejnu, kde se budou odehrávat všechny činnosti spjaté se „zero waste“, ale bude dále motivovat ostatní kavárny a zákazníky k lepšímu třídění a nakládání s odpadem.

Stav projektu

Galerie

SDGs

Vyzyvatel

Velikost týmu

1 členové 

Tým

Michaela