Stubchaser

Elevator pitch

Problém s nedopalky každoročně roste. Nejedná se pouze o odhozené nedopalky všude na ulicích. Cigaretové špačky se dostávájí do moře, zabijí ryby a ničí životní prostředí. Znečištění z cigaretových špačku se vyrovná znečištění toxickým odpadem.

Naše řešení

My ve Stubchaseru věříme, že nemá smysl jít „proti“ kuřákům a jakkoliv je omezovat. Nabízíme kuřákům potřebvnou motivaci formou gamifikace. Kuřák dokouří a snaží se hodit nedopalek do středu terče, čímž nedopalek uklidí.

Prospěch z toho tedy mají všechny strany, kuřáci, nekuřáci a majitelé podniků či města, kterým naše terče chceme prodávat.

Momentálně se vyrábí 1. série terčů a ty následuje větší výroba.

Budoucí plány

Terčem to ale jenom začíná. Plánujeme zavést cirkulární ekonomiku. Ten samý nedopalek, který někdo odhodí do terče pak můžeme najít na ulici třeba ve formě plastové lavičky. V zahraničí tento koncept již existuje a proto víme, že je to možné.

Vize

Máme jasnou vizi. Mít naše ulice čisté a bez nedopalků. Pojďte nám s tím pomoct. My jsme Stubchaser.

Stav projektu

Galerie

SDGs

Vyzyvatel

Udržitelná města a obce

Velikost týmu

7 členové 

Tým

Adam Štrunc

Zdeněk Holcapfl

Silva Doležalová
Alexandr Sušič
Ray Baseley