Řemeskůlna

Elevator pitch

Řemeskůlna chce poskytnout možnost vzájemného propojení zaměstnavatelů, učňů a škol. Chce pomoci ke zlepšení kvality praktické výuky v ČR  pomocí poradenství, školení a dostatkem informací v této oblasti.

Mladí lidé, kteří se rozhodli jít cestou řemesla by měli být vedeni těmi správnými lidmi. Dobrý průvodce cestou praktické výuky, správné propojení a kvalita poskytované praxe je základem pro chuť mladého člověka se ve svém řemeslu zdokonalovat, zlepšovat.

Stav projektu

Galerie

SDGs

Vyzyvatel

Velikost týmu

1 členové 

Tým

Veronika Haissingerová

Veronika je zakladatelka Řemeskůlny a vedoucí projektu Akcelerátor VŠEM.