M.arter

SDGs: Rovnost mužů a žen

Vyzyvatel:

Velikost týmu: 4

Elevator pitch

Jsme M.arter. Podporujeme potenciál žen na rodičovské dovolené a dáváme stopku stereotypům panujícím ve společnosti.

Problém, který řešíme?

V M.arter věříme, že se svět stane lepším místem, když bude možné skloubit rodinu s kariérou. Proto se zaměřujeme na negativní dopady rodičovské dovolené. Jako: sociální izolace matek (frustrace, deprivace, deprese či syndrom vyhoření) velké riziko výskytu alkoholismu a vysoká nezaměstnanost této cílové skupiny (až 60%).

Naše řešení?

Offline platforma pro osobní či kariérní rozvoj žen na rodičovské dovolené - se zaměřením na tyto dvě linky: pomoc s návratem do práce nebo podpora začátků vlastního podnikání.

Stav projektu

Galerie

SDGs

Vyzyvatel

Velikost týmu

1 členové 

Tým

Andrea Bohačíková

Business manager v komoditní společnosti. Zatím bezdětná žena, která věří v potenciál žen na rodičovské dovolené a vidí možnosti, jež nabízí. Do akcelerátoru jsem se přihlásila kvůli udržitelnosti projektu a jeho většímu dopadu.