CRTC Workout

Elevator pitch

CRTC Workout je specifický tréninkový program pro děti, dospělé i seniory, který zvyšuje jejich fyzickou i duševní odolnost a jejich připravenost reagovat na situace ohrožující bezpečnost jich samotných nebo osob blízkých. CRTC Workout je inspirovaný výcvikem Policie ČR a Armády ČR a využívá kompetencí bývalých profesionálů z bezpečnostních složek státu.

CRTC Workout pro všechny kteří chtějí změnu a rozvoj nejen své fyzické stránky, chtějí i otužit svoji vnitřní sílu a vystoupit mimo komfortní zónu. Specifický tréninkový plán inspirovaný výcvikem Policie ČR a Armády ČR s prvky sebeobrany a základními dovednostmi s krátkými střelnými zbraněmi. Úzký kontakt s každým, kdo se přidá, to vše pod dohledem profesionálního týmu trenérů a instruktorů z řad bývalých příslušníků bezpečnostních sborů. Nejsou to jen tréninky, je to také o vzájemné podpoře a komunikaci lidí s podobnými zájmy a hodnotami.

Naším cílem je zapojit profesionály s bohatými zkušenostmi, policisty a vojáky mimo aktivní službu, na jejichž zásluhy se v dnešní době často zapomíná. Spolu s trenéry pak společně vytvoří základní pilíř specifického programu, který je zaměřen kromě rozvoje fyzičky také na získání základních dovedností pro zvládnutí krizových situací. To zároveň slouží jako preventivní prvek v oblasti kriminality, zlepšení povědomí o správném postupu při používání ochranných prvků a řešení hrozby v rámci přírodních katastrof. Jsme pevně přesvědčení, že tato edukace spolu s tréninky je kombinací, která přináší originální formou možnost osobního rozvoje a zároveň přispívá celé společnosti efektivně reagovat na negativní prvky způsobené jak člověkem, tak přírodou. Jsme tu pro ty, kteří chtějí víc, a to především sami od sebe.

Jak daleko jsme zatím došli

Galerie

SDGs

Velikost týmu

5 členů

Tým

pavlina macounová

Michaela Bartony
Míša je v CRTC Workout TA kreativní. Je současně studentkou VŠEM.

Martin Šašek
Martin je šéftrenér.