Gabriela Drastichová
Vedoucí akcelerátoru

Gábina koordinuje průběh Akcelerátoru VŠEM. Stará se o vztahy s partnery a hledá nové příležitosti pro rozšiřování a udržitelnost akcelerátoru.

gabriela.drastichova@vsem.cz

Michaela Jungrová
PR & Social

Míša pěstuje vztahy v ekosystému Akcelerátoru VŠEM. Zajišťuje PR aktivity a spravuje sociální sítě.


startup@vsem.cz

Lucie Vnoučková
Odborný garant evaluace

Lucka zajišťuje evaluaci dopadu. S její pomocí zjišťujeme, jaký mají jednotlivé části programu dopad na pokrok účastníků a na rozvoj jejich kompetencí.

lucie.vnouckova@vsem.cz

Petra Končelíková
Odborný garant pro inkubaci a akceleraci

Protože má Petra bohaté zkušenosti z mentoringu startupů a business developmentu, staví s námi obsah a rozsah Akcelerátoru VŠEM.

petra@node5.cz

Natálie Marhoulová
Ředitelka StartUp VŠEM

Natálie je odpovědná za chod StartUp VŠEM a pro Akcelerátor VŠEM zajišťuje marketingové a komunikační aktivity.

natalie.marhoulova@vsem.cz

StartUp VŠEM s.r.o., Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 5, startup@vsem.cz

Tým také utváří všichni zapojení vyzyvatelé, děkujeme