Akcelerátor VŠEM je společný program StartUpu VŠEM a
Vysoké školy ekonomie a managementu

Od svého vzniku je cílem VŠEM rozvíjet studenty směrem, kterým chtějí, poskytovat jim zázemí a pomoc. Tak, jako se před lety stal StartUp VŠEM se svými mentory, prostory i finančním zajištěním průvodcem studentů po podnikání, stane se Akcelerátor VŠEM průvodcem pro ty, kteří do podnikání chtějí nejdříve nahlédnout. Vyzkoušet si spolupráci s významnými českými institucemi a napomoct k rozvoji udržitelného podnikání v Česku.
Natálie Marhoulová, ředitelka, StartUp VŠEM

Naši partneři

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Akcelerátor VŠEM bude v letech 2017 – 2019 spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost jako projekt Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006487, prioritní osa OPZ: 3.

Národní síť Global Compact Česká republika

UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. Národní síť Global Compact Česká republika od roku 2015 šíří základní principy této mezinárodní iniciativy také v českém prostředí.

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří s více než 200 členy největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Efektivní altruismus

Efektivní altruismus je rostoucí celosvětové hnutí, které učí studenty jak si vybrat co nejzodpovědnější kariéru, občany jak přemýšlet o pomoci druhým racionálně a dárce, firmy a nadace kam darovat peníze a jak zlepšovat svět opravdu efektivně. Účastníkům akcelerátoru ukážeme, jak přemýšlet o světových i lokálních problémech a jejich řešeních nejen srdcem, ale i hlavou - na základě dat, racionálních modelů a měřitelných dopadů.

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)

Inovační centrum Ústeckého kraje přispívá k pozitivní proměně regionu a vyšší konkurenceschopnosti podporou inovací a podnikavosti, včetně sociálních inovací. ICUK funguje od podzimu roku 2015. ICUK společně založily: Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.

Chcete rozšířit řady našich partnerů?
Stačí napsat na gabriela.drastichova@vsem.cz

Zaujala Tě nějaká z výzev?
Tušíš, jak bys ji mohl vyřešit?