Přivítáme týmy složené ze studentů, absolventů, lidí z neziskovek i firem.
Máme mateřskou školku, rádi uvidíme ženy i podnikavé matky a otce.
Do akcelerátoru vstoupíš i jako jednotlivec, který se zapojí nebo si postaví vlastní tým.

Proč tady Akcelerátor VŠEM je?

Aby přispěl k udržitelné budoucnosti VŠEM. Projekty mohou pocházet ze všech koutů republiky. Stačí když usilují o řešení problému, které v Česku máme.
My budeme usilovat o to, aby řešení či projekt uspěl doma i v zahraničí.

Akcelerátor má kapacitu 15 týmů, které usídlí StartUp VŠEM ve svých prostorách.

Co chceme?

Naše kvalifikační kritéria pro projekty reflektují 8 cílů udržitelného rozvoje.

Projekt je sociální inovací

Stávající sociální či společenský problém řeší novým efektivnějším způsobem. V druhém případě definuje nový společenský problém, pro který navrhuje řešení. To vyžaduje tvou důkladnou přípravu a poznání trhu. Na místo kopií existujících služeb, produktů v nových baleních chceme řešení, která odráží skutečné potřeby lidí.

Podívej se na výzvy firem, zapojených do Akcelerátoru VŠEM